'שני גויים' מתוך הקנטטה 'ישרא וישמע' - כוריאוגרפיה: סהר עזימי 
 
לדף הבית